'v.d. Perwaborg'

Cesky Fousek kennel

Van dracht tot overdracht

Zodra onze teef loops is, krijgt ze uit voorzorg een antibioticakuur om de baarmoeder schoon te maken. Daarna krijgt ze een wormkuur.
Circa 10 dagen na de dekking krijgt ze een injectie tegen herpes.
Meestal merk je vrij snel na de dekking al ander gedrag van de teef. Ze kan echter ook schijndrachtig zijn. Als de teef circa vier weken drachtig is, laten we een echo nemen om te zien of ze inderdaad drachtig is. Is ze drachtig dan zie je op de echo de pups. Het precieze aantal is nooit te exact te zeggen. Er kunnen namelijk ook pups achter de ribben liggen. Ook is het mogelijk dat de pups -door wat voor reden dan ook- alsnog geabsorbeerd worden. De dracht van een hond duurt gemiddeld 63 dagen. De teef gaat als ze drachtig is meer eten en mag dit ook.
Circa 14 dagen voor het werpen krijgt ze een tweede injectie tegen herpes.
 Als de teef circa 7 weken drachtig is, gaat ze ’s nachts al in de werpkist [kraamkamer] om te wennen.
De laatste week voor de geboorte van de pups gaat één van ons tweeën niet of zeer weinig meer weg. De teef gaat je steeds meer volgen. Vanaf circa 58 dagen dracht gaan wij de teef temperaturen. Zodra deze 1 à 2 graden onder de normale lichaamstemperatuur [circa 38°] gezakt is,  zal de geboorte van de pups binnen circa 24 uur beginnen. Zodra de temperatuur flink gezakt is houden wij de teef goed in de gaten.
Als ze erg onrustig is slaap ik [Carla] er zelfs bij.

01_temperaturen_Perwakl  echo  Anak_hoog_drachtig

           Tijdens het werpen laten wij geen personen toe, die de teef niet goed kent [geeft onrust]. Soms gebeurt het dat een eerste pup niet wil komen en moeten we naar de dierenarts om de teef te laten bekijken.
Als de teef voldoende ontsluiting heeft, krijgt ze van de dierenarts een injectie om de geboorte te stimuleren.
Het vruchtwater knapt en de pup wordt weldra geboren. Zodra de eerste pup geboren is, maakt de moederhond het vlies waar de pup inzit kapot, bijt de navelstreng door, eet de nageboorte op en begint de pup droog te likken. Wanneer de pup in stuitligging geboren wordt, maken wij-omdat de geboorte langer heeft geduurd-zelf het vlies om het kopje kapot. Daarna doet de moederhond de rest. Als de moederhond hiermee klaar is, pakken wij de pup om te controleren of de pup geen open gehemelte heeft. Pups met een open gehemelte kunnen namelijk niet drinken.
 
Dan drogen wij de pup na en wegen wij de pup.

    03_droog_likkenkl evi_in_de_werpkist_en_ingrid  04_droog_wrijven 

Daarna leggen wij de pup terug bij de moederhond en de pup begint meestal direct  te drinken. Dit drinken van de pup stimuleert bovendien de weeën. Zodra er weer sterke persweeën komen halen wij de pup(s) weg en leggen deze in een kist onder een warmtelamp. De temperatuur in de kist is circa 24°. De omgevingstemperatuur van de pas geboren pups moet in het begin circa 24° zijn. Dit omdat pas vanaf ongeveer 6 dagen na de geboorte een pasgeboren pup gaat rillen als hij het koud heeft en dan warmte produceert door deze spierbewegingen.

Van elke geboren pup maken wij vrij direct een foto. Dit om de herkenning en registratie, gewicht en dergelijke makkelijker te maken.

De pauzes tussen de geboortes van de pups kan sterk variëren. Soms zit er tussen twee pups maar 10 minuten, maar er kan ook wel 2 uur tussen zitten. Zolang er geen persweeën zijn is 2 uur pauze tussen twee pups geen probleem. Zijn er wel persweeën en de pup wil niet komen bellen wij na ongeveer 1½ uur de dierenarts. Deze komt bij ons thuis en voelt de moederhond, het kan zijn dat er een pup niet goed ligt. Is dit niet het geval dan krijgt de moederhond een injectie om de geboorte op te wekken. Meestal al na enkele minuten begint dan de geboorte van de pup.
Het werpen van alle pups, bij ons gemiddeld 8 pups per nest, kan dus variëren van enige uren tot wel 12 uur of langer.

 05_drinken_tussen_de_geboortes   06_eerste_pupfoto  07_geboorte_pups 

Na het werpen laten wij altijd de dierenarts aan huis komen om de moederhond en de pups te controleren en om de moederhond de nodige injecties toe te dienen.
In de werpkist hebben wij een antidood-ligrand. Dit is om te voorkomen dat de moederhond op een pup gaat liggen. Dit gebeurt niet gauw maar wij nemen het zekere voor het onzekere. Als de pups circa 14 dagen oud zijn halen wij deze rand er uit.
De pups worden totdat ze circa 1 à 1½ week oud zijn elke dag gewogen. De eerste dag mogen ze iets afvallen, daarna moeten ze in gewicht toe nemen. Zonodig wordt een pup alleen een keer extra bij de moederhond aangelegd.
De werpkist wordt elke dag grondig schoon gemaakt.

De pupkopers en andere belangstellenden mogen komen kijken zodra de pups 1 week oud zijn. De pupkopers geven nu hun eerste voorkeur voor een pup door. Wel moet men voordat ze naar de pups toegaan de handen wassen. Ook kinderen zijn dan natuurlijk welkom.

 08_slapen_en_drinken  08A_wegen_pupskl  09_pup_uitzoeken 

Vanaf 2 weken beginnen wij met een wormkuur en halen dit elke twee weken.
De oogjes en oortjes gaan met 10 à 14 dagen open.
Als de pups circa 3½ week oud zijn beginnen wij met bijvoeren. Een à twee dagen op schoot daarna zelfstandig uit een bakje. Eerst alleen met puppymelk. Na een paar dagen puppymelk met daarin wat puppybrokjes geweld. Als ze dit vlot opeten worden de puppybrokjes steeds minder voorgeweld en gaan er meer brokjes bij in.
We beginnen met 1 x daags voeren, na enige dagen 2 x daags en weer enige dagen later 3 x daags totdat ze naar hun nieuwe baas/bazen gaan.
Als de pups ongeveer 6½ week oud zijn kunnen ze al uitsluitend droge puppybrokjes eten.

010_bijvoeren  011_bijvoeren  012_kados

De pups zijn ongeveer 4 weken oud, als ze van de kraamkamer naar de grote ren in de garage gaan. Hier kunnen ze heerlijk rennen en spelen. Deze ren wordt ook dagelijks grondig schoon gemaakt. Totdat de pups hun eerste puppyenting, op de leeftijd van circa 6 weken hebben gehad,  moet het bezoek met de schoenen door een bak met ontsmettingsmiddel stappen en ook nog steeds de handen wassen.
De pups mogen dan ook loslopen in de garage. 

 013_spelen  014_fijn_hazenpootje  015_slapen_na_het_spelen

016_schoonmaken    018_voedertijd eerste_puppyenting 

    Als het weer het toelaat, gaan de pups nu ook regelmatig naar buiten in de tuin. De tuin is volledig omheind met gaas. De pups kunnen niet ontsnappen. Toch is het soms wel even zoeken, voordat wij ze allemaal weer hebben, als ze weer in de ren moeten.

                  019__buiten_spelen  020_Evi__pups  021_pupkopers 

Wij gaan ook een paar keer met de pups, moederhond en onze andere honden rijden in de auto. Dit om te voorkomen dat ze later wagenziek zullen worden. Wij rijden altijd naar een plek waar geen andere honden [besmetting] komen. Daar mogen ze dan fijn loslopen. Zo combineren de pups het autorijden met iets fijns/leuks doen.

De chipper van de Raad van Beheer  komt tussen de vijfde en de zesde week. Deze doet een nestcontrole en voorziet elke pup van een chip. Deze chip is voorzien van een registratienummer.
Ook kunnen in de chip andere gegevens ingevoerd worden.

 022_net_uit_de_auto  023_vrij_na_het_autorijden  chippen 

Wij laten een puppytest doen als de pups 7 weken oud zijn. Deze test is doorslaggevend wie, welke pup [wel of niet de voorkeurskeuze] krijgt.
De puppytest is-in de meeste gevallen-tevens voor ons een bevestiging van onze eigen indruk over de pups.

 025_puppytest  026_puppytest_kistje  027_puppytest_vleugel

Afhankelijk van de pup en zijn/haar nieuwe baas mogen de pups vanaf 7 weken opgehaald worden. Niet meer dan 2 per dag. Dit omdat anders de moederhond erg onrustig gaat worden.
De nieuwe bazen krijgen diverse informatie van ons mee, onder andere een voerschema.
Tegenwoordig hebben wij de stambomen al, voordat de pups opgehaald worden en kunnen wij de stambomen direct meegeven. Het registratiebewijs wordt later door de Raad van Beheer naar de nieuwe eigenaren toegestuurd. Wij brengen nu dus geen stambomen meer rond, maar gaan toch enige tijd  weer bij de pups kijken om te zien hoe het met de pups gaat.
Indien gewenst kunnen wij dan tevens tips geven betreffende voeding, opvoeding, training en dergelijke.
Voorheen kregen wij dan ook foto’s mee, maar tegenwoordig gaat dat meestal per internet.

 028_met_zn_allen_eten  029_speeltijd_buiten_de_ren  030_bezoek_neefjes_en_nichtje